Πρόκειται για ένα αλκοολούχο ποτό που παράγεται παραδοσιακά και αποκλειστικά στην Ελλάδα.